Nowy komendant na Bielanach i Żoliborzu

BIELANY, ŻOLIBORZ. Podczas uroczystości w komendzie przy ulicy Żeromskiego, Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dierżak powierzył pełnienie obowiązków mł. insp. Mariuszowi Idźkowskiemu na stanowisku Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V.

Po przywitaniu gości odczytano rozkaz o delegowaniu do czasowego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach dotychczasowego Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V podinsp. Wojciecha Turka.

Następnie odczytano rozkaz personalny podpisany przez Komendanta Stołecznego Policji z dnia 27 lutego 2021 roku o powierzeniu obowiązków na stanowisku Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V mł. insp. Mariuszowi Idźkowskiemu.

Mł. insp. Mariusz Idźkowski urodził się 1 maja 1973 roku w Godzieszach Wielkich. Jest absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Organizacją w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Służbę w Policji rozpoczął 16 marca 1993 roku w warszawskim Oddziale Prewencji. Od 1 lipca 1994 roku przez kilkanaście lat służbę pełnił w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I w pionie prewencji na stanowiskach: dzielnicowy, Kierownik Rewiru Dzielnicowych, Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji, od 2007 roku Naczelnik Wydziału Prewencji. W grudniu 2012 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego Warszawa III, a rok później Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII. W listopadzie 2016 roku został przeniesiony do Komendy Rejonowej Policji Warszawa II gdzie pełnił służbę na stanowisku I Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II. Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”. Jest żonaty. Interesuje się sportem, filmem i turystyką. W dniu 23 lutego 2021 roku powierzono mu pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *