Pracownicy UKSW w prestiżowym gronie

BIELANY. Dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz. oraz dr hab. Marek Świerczyński prof. ucz. z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymali nominacje do prestiżowych gremiów naukowych.

Po raz kolejny konsultantem Rady Europy zostanie dr hab. prof. ucz. Marek Świerczyński z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UKSW. W tym roku zakres jego obowiązków obejmować będzie wytyczne dotyczące wideokonferencji w postępowaniach sądowych.

Zadania te będzie wykonywał poprzez pracę dla Europejskiej Komisji ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (The European Commission for the Efficiency of Justice). Główne zadania CEPEJ to analiza systemów sądowniczych krajów członkowskich poprzez zbieranie danych porównawczych, analizowanie ich i przygotowywanie cyklicznych raportów zwierających analizy i statystki dotyczące systemów sądowniczych w poszczególnych krajach oraz możliwości poprawy ich działania.

Prof. Marek Świerczyński jest konsultantem Rady Europy od 2017 r. Dotychczas przygotował skierowane do 47 państw członkowskich Rady Europy wytyczne dotyczące dowodów elektronicznych w postępowaniach cywilnych i administracyjnych (https://www.coe.int/en/web/cdcj/activities/digital-evidence) oraz wytyczne w sprawie cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości. Za działania te otrzymał w zeszłym roku nagrodę Forum Prawa Mediów Elektronicznych.

Drugi z pracowników naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz., dziekan Wydziału Prawa i Administracji – został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko dyrektora Instytutu De Republika. Instytut De Republica jest państwową jednostką budżetową podległą prezesowi Rady Ministrów. Jego celem ma być m.in. prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, promowanie w Polsce i za granicą polskich publikacji naukowych. Ponadto do zadań Instytutu należy współpraca ze środowiskiem naukowym, w tym ze szkołami wyższymi i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju polskiej książki naukowej, a także organizacja konferencji naukowych i edukacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *