To już pewne: będzie ponad 2 mln zł na remont stadionu Marymontu!

ŻOLIBORZ. O sprawie stadionu RKS Marymont pisaliśmy już w artykule „Remont Marymontu dzieli polityków”. Miała ona swój ciąg dalszy podczas XLVI sesji Rady m.st. Warszawy: radni przyznali dzielnicy Żoliborz środki finansowe na modernizację obiektu.

Finansowanie, podzielone na lata 2021-2023, obejmie przygotowanie koncepcji modernizacji, dokumentacji projektowej, prac konserwatorskich i odtworzeniowych obiektów sportowych oraz doprowadzenie mediów. Planowane prace remontowe i odtworzeniowe stadionu RKS Marymont koncentrować się będą na konserwacji, modernizacji i ewentualnej odbudowie istniejących obiektów. Ich całkowity zakres będzie uzależniony od koncepcji przygotowanej w oparciu o otrzymane specjalistyczne ekspertyzy. Prace będą realizowane według wytycznych Stołecznego Konserwatora Zabytków, a potem, zgodnie z prawem, będą musiały uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Plany modernizacji RKS Marymont na terenie OSiR Żoliborz zakładają podzielenie prac na kilka etapów. W pierwszym, który rozpocznie się jeszcze w 2021 r., opracowywana zostanie koncepcja zagospodarowania terenu RKS Marymont, a następnie na jej podstawie – przygotowana będzie dokumentacja projektowa. Na ten cel Dzielnica Żoliborza otrzymała 263 tys. zł (113 tys. zł na koncepcję zagospodarowania terenu RKS Marymont i 150 tys. na dokumentację projektową).

W drugim etapie, po otrzymaniu projektów i dokumentacji, będzie można przystąpić do modernizacji stadionu oraz przylegających obiektów (trybuny, szatnie, pomieszczenia techniczne, media). Środki na ten cel, w kwocie 1 mln 900 tys. zł, zarezerwowane zostały w budżecie na lata 2022-2023 (1 mln 400 tys. zł na 2022 r., 500 tys. zł na rok 2023). Zakres prac remontowych i odtworzeniowych obiektów RKS Marymont będzie uzależniony od otrzymanej i zaakceptowanej koncepcji.

– Naszym celem jest przywrócenie dawnej świetności obiektów RKS Marymont, tak aby spełniał oczekiwania zarówno mieszkańców, jak i stowarzyszeń i klubów sportowych oraz w pełni wykorzystać jego potencjał. Zarówno trybuny, jak i stadion RKS Marymont wpisane są do gminnej ewidencji zabytków i jako obiekt będący miejską własnością podlegają opiece Stołecznego Konserwatora Zabytków. Dlatego wszystkie prace będą obywały się pod jego nadzorem – podkreśla Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

– Zwracam uwagę, że cały stadion jest w gminnej ewidencji zabytków. Rozbiórka może dotyczyć tylko nasypów ziemnych, natomiast trybuny murowane mają być remontowane, względnie w trakcie prac mogą być prowadzone lokalne rozbiórki i odtworzenie tych elementów. Biuro wspólnie z Dzielnicą Żoliborz będzie współpracować, aby wypracowana koncepcja modernizacji stadionu RKS Marymont uwzględniała wytyczne konserwatorskie dodaje Michał Krasucki, dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Zaplanowana modernizacja terenu RKS Marymont nie przewiduje także ingerencji w płytę Boiska A. Wykonany w latach 50 drenaż działa prawidłowo i nie ma potrzeby wprowadzania zmian.

One thought on “To już pewne: będzie ponad 2 mln zł na remont stadionu Marymontu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *