Masz zadłużone mieszkanie komunalne? Jest realna szansa na pomoc!

WARSZAWA. Trwa II edycja programu „Restrukturyzacja zadłużenia w mieszkaniach komunalnych”, w ramach której można uzyskać umorzenie na poziomie 60 proc. kwoty zadłużenia. Uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy miasta może być nawet kilkanaście tysięcy lokatorów.

Restrukturyzacja zadłużenia jest istniejącym od niedawna miejskim narzędziem pomocy. Polega na zmniejszeniu zadłużenia z tytułu czynszu w mieszkaniu komunalnym poprzez jego częściowe umorzenie. Umorzenie może wynieść nawet 60 proc. kwoty zadłużenia. Dotychczas prawie 5 tys. osób złożyło wnioski, deklarując chęć przystąpienia do programu, a skorzystało 3 550 osób, które podpisały umowy restrukturyzacyjne długu na ponad 85 mln zł.

I edycja programu

Pierwsza pilotażowa edycja tego programu była realizowana w latach 2015-2019. Zawarto wówczas 3 355 zawartych umów restrukturyzacyjnych, które zakończyły się prawidłowo w 2 144 przypadkach. Umowy dotyczyły zadłużenia na kwotę 43 mln zł, a dzięki restrukturyzacji długów udało się przywrócić umowy najmu mieszkania komunalnego w 317 przypadkach.

Krótki, zaledwie 4-letni, okres działania I edycji programu spowodował, że nie wszyscy zainteresowani mogli z niego skorzystać. Dlatego powstał nowy program oddłużeniowy, który obecnie jest realizowany do 30 grudnia 2030 roku.

Kto może skorzystać?

Z programu mogą skorzystać warszawiacy, którzy mają trudności ze spłatą zadłużenia zarówno. Dotyczy to osób, które jeszcze zajmują mieszkanie komunalne (również na podstawie najmu socjalnego), jak i tych w sytuacji, gdy już nie mieszkają w takim lokalu, ale zostali z zadłużeniem. Program jest również skierowany do tych osób, które odpowiadają solidarnie za długi np. po dziadkach, rodzicach czy partnerach.

Warunki udziału w programie

Przystąpić do restrukturyzacji zadłużenia mogą osoby, które posiadały dług na dzień składania wniosku oraz na dzień 31 grudnia 2018 r. (brak zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. nie pozwala na skorzystanie z tego narzędzia). Wnioski można składać do 29 czerwca 2021 r. do burmistrza dzielnicy lub dzielnicowego Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami. Warunkiem udziału w programie jest brak interwencji za zakłócanie porządku i bezpieczeństwo w budynku.

Rodzaje restrukturyzacji

Zadłużenie poprzez częściowe umorzenie może być spłacone w jeden z czterech wariantów:

  • Forma podstawowa jednorazowa: spłata 40 proc. długu w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy, natomiast pozostałe 60 proc. zadłużenia zostanie umorzone;
  • Forma podstawowa ratalna: w tym przypadku do spłaty jest 60 proc. długu w ratach w okresie do 5 lat (gdy dług nie przekracza 10 tys. zł) lub do 10 lat (przy wyższym długu). Pozostałe 40 proc. zadłużenia zostanie umorzone;
  • Trzecia forma restrukturyzacji skierowana jest do dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną: do spłaty w ratach jest 40 proc. zadłużenia, a pozostałe 60 proc. zadłużenia zostanie umorzone. Ten wariant umożliwia umorzenie znacznej kwoty długu osobom, które w okresie powstania zadłużenia ponosiły koszty ogrzewania mieszkań za pomocą energii elektrycznej oraz znajdują się w trudnej sytuacji życiowej;
  • Ostatni specjalny rodzaj restrukturyzacji jest przeznaczony dla osób solidarnie odpowiadających za długi. W tym przypadku do spłaty w ratach jest 60 proc. „swojej” części długu (wyliczenie wg. wzoru), a pozostałe 40 proc. zadłużenia zostanie umorzone. Narzędzie to dotyczy tylko szczególnych przypadków kwalifikujących się do indywidualnej formy pomocy, np. wysokie długi odziedziczone „nieświadomie” przez jeszcze uczące się dzieci, nieposiadające stałych dochodów; także wysokie długi w rodzinach z problemami społecznymi, chorobami wynikającymi z uzależnień.

Uwaga! Na złożenie wniosku pozostało jeszcze tylko 3 miesiące. Więcej informacji można uzyskać korzystając z pomocy i doradztwa w dzielnicy lub ZGN-ie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *