Białołęka pozyskała dodatkowe środki na nowe inwestycje!

BIAŁOŁĘKA. Radni m.st. Warszawy zdecydowali o przekazaniu dodatkowych środków na realizację inwestycji w dzielnicy Białołęka. Wsparciem zostanie objęty rozwój infrastruktury drogowej i społecznej (28,2 mln zł) oraz szkolnej (9 mln zł).

Zdecydowana większość tych środków, bo aż 20,2 mln zł, zostanie przeznaczonych na budowę Centrum Aktywności Międzypokoleniowej z domem dziennego pobytu dla seniorów wraz z placówką wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz żłobkiem przy ul. Ceramicznej. Będzie to pierwsza tego typu placówka na Białołęce oferująca wsparcie ludziom w różnym wieku i integrująca lokalną społeczność.

Ponadto warszawscy radni postanowili wesprzeć budowę nowej lokalizację Biblioteki na Choszczówce. Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku, zakup nieruchomości przy ul. Mehoffera i prace adaptacyjne na potrzeby biblioteki. Na ten cel postanowiono przekazać 4,5 mln zł. Przypomnijmy, że obecnie wypożyczalnia książek znajduje się w budynku przy ul. Raciborskiej, którego stan prawny jest nieuregulowany. Z tego powodu nie można wykonać tam remontu budynku i dostosować go do wymagań czytelników.

Dodatkowym wsparciem – w kwocie 3,5 mln zł – objęto budowę ul. Messal, na odcinku od ul. Bohaterów do działki 42/3. W ramach projektu powstanie jezdnia, jednostronny chodnik i oświetlenie.

Nie zapomniano też o kwestiach edukacji. Decyzję radnych m. st. Warszawy 9 mln złotych zostanie przeznaczonych na wynajem budynku dla filii Szkoły Podstawowej nr 356. Nowy oddział znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły i przyjmie 450-500 uczniów klas I-III. W ten sposób zwiększy się komfort nauczania wszystkich uczniów i nauczycieli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *