Budżet obywatelski 2021: blisko 2200 pomysłów, do podziału ponad 93,5 mln zł.

WARSZAWA. Place zabaw, parki, doświetlenia ulic i przejść dla pieszych, tężnie i skate parki, ale też domki dla jeży, kursy samoobrony dla kobiet, kawiarenka naprawcza zero waste, neony promujące dzielnice a nawet strefy całorocznego morsowania – to tylko nieliczne z blisko 2200 pomysłów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022. Spora część dotyczy Bemowa, Białołęki, Bielan i Żoliborza.

W budżecie obywatelskim na rok 2022 jest do rozdysponowania 93 575 094 zł. Do realizacji zostało zaproponowanych dokładnie 2199 pomysłów. Z tego aż 428, czyli niespełna 20 procent zaproponowali mieszkańcy Północnej Ćwiartki, czyli Bemowa, Białołęki, Bielan i Żoliborza.

fot. um.warszawa.pl

Wśród tych, które najczęściej się powtarzają, są propozycje dotyczące bezpieczeństwa (doświetlenia ulic i przejść dla pieszych, bezpiecznych chodników czy wyjazdów z parkingów), ekologii (nasadzenia drzew, kwiatów, organizacja parków, łąk kwietnych, zajęcia edukacyjne) oraz komfortu i relaksu mieszkańców (darmowa pływalnia, place zabaw, zajęcia dla różnych grup – seniorów, matek z dziećmi itd. – otwarte siłownie). Są również pomysły niezwykłe, zaskakujące i inspirujące jak kursy samoobrony dla kobiet, ławeczka z Maria Kownacka i Plastusiem (kto go pamięta, ręka do góry!), całoroczny (!) wyciąg orczykowy i trasa narciarska, całoroczne ekologiczne (bezwodne) lodowisko, kawiarenka naprawcza zero waste czy mural Olgi Tokarczuk.

Które z tych pomysłów zostaną zaakceptowane, poddane pod głosowanie i doczekają się realizacji? Droga jest kilkuetapowa. Pierwszy etap – ZGŁOSZENIA – został zamknięty 25 stycznia.

Teraz trwa etap następny: OCENA POMYSŁÓW. Zgłoszone projekty trafiają do właściwej merytorycznie jednostki, której pracownicy szczegółowo oceniają możliwość realizacji danego pomysłu. Pracownicy urzędu sprawdzają m.in.:

  • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
  • możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji,
  • możliwość realizacji w ciągu roku,
  • zgodność z kompetencjami miasta,
  • oszacowany koszt realizacji pomysłu,
  • zgodność ze strategiami i programami miasta,
  • zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.

– To bardzo ważny dla nas etap, ponieważ teraz możemy je dopracować i zaproponować autorom zmiany. Wszystko po to, aby projekty, które powstaną, były jak najlepsze i mieszkańcy chętnie z nich korzystali – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektor koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego. – Staramy się pomagać autorom w doprecyzowaniu projektów, aby były gotowe do realizacji – dodaje. Ten etap zostanie zamknięty 4 maja.

Autorzy, których projekty nie zostały ocenione pozytywnie, będą mogli złożyć ODWOŁANIE. Autorzy, których projekty nie zostały dopuszczone do głosowania, mogą się odwołać. Projektodawcy mogą kierować odwołania do Prezydenta m.st. Warszawy w dniach 4-11 maja. Odwołania są rozpatrywane w odniesieniu do uwag zawartych we wniosku.

31 maja nastąpi ogłoszenie ostatecznych wyników i poznamy LISTĘ PROJEKTÓW, które przeszły do kolejnego etapu. Tym etapem jest GŁOSOWANIE. Przed dwa tygodnie – od 15 do 30 czerwca – warszawiacy będą mogli głosować na 15 projektów na poziomie dzielnicowym w jednej, wybranej dzielnicy oraz do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. Każdy wybrany projekt uzyskuje jeden głos. Głosować będzie można internetowo lub papierowo (osobiście przynosząc do wybranego urzędu dzielnicy i wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania).

WYNIKI GŁOSOWANIA zostaną ogłoszone 15 lipca. Informacja pojawi się na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń urzędów dzielnic. Autorzy projektów również otrzymują powiadomienie.

Podstawowym kryterium wyłonienia projektów do realizacji jest liczba zdobytych głosów. Na tej podstawie tworzona jest lista rankingowa. Drugim kryterium jest koszt realizacji danego przedsięwzięcia. Projekty, które zdobyły najwięcej głosów i mieszczą się w ogólnej kwocie przeznaczonej na realizację pomysłów na poziomie dzielnicowym w danej dzielnicy albo na poziomie ogólnomiejskim, zostają rekomendowane do realizacji. Dodatkowo, na poziomie dzielnicowym projekt musi uzyskać co najmniej 50 ważnych głosów, a na poziomie ogólnomiejskim co najmniej 100 ważnych głosów.

OSTATECZNĄ LISTĘ zadań przeznaczonych do realizacji zatwierdza Rada m.st. Warszawy uchwalając budżet m.st. Warszawy na rok 2022. Realizacja wybranych przez mieszkańców pomysłów w ramach tej edycji budżetu obywatelskiego rozpocznie się w 2022 r.

  • bosyrenka_kolor_0: um.warszawa.pl
  • wiata_rowerowa_przy_pkp_rembertow_fot._maksymilian_choluj_0: um.warszawa.pl/maksymilian_choluj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *