Zespół Szkół Nr 31 zyska nowe boiska

ŻOLIBORZ. Boiska Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego przy ul. Felińskiego 13 przejdą kompleksowy remont. Środki finansowe przyznane Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przez Radę Miasta umożliwią rozpoczęcie inwestycji jeszcze w 2021 roku. Obejmie ona pełną modernizację dwóch boisk wielofunkcyjnych wraz z utworzeniem miejsca do pchnięcia kulą, bieżni ze skocznią w dal z oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

– Boisko Zespołu Szkół nr 31 od lat jest w złym stanie i wymaga kompleksowego remontu. Dzielnica Żoliborz już w 2010 roku opracowała dokumentację projektową dla całego terenu ZS nr 31, w tym na remont boiska i przylegających placów, ale dopiero w tym roku udało nam się pozyskać środki na tę inwestycję. To bardzo dobra wiadomość dla obecnych i przyszłych uczniów tej szkoły oraz ich rodziców – mówi Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Na kompleksowy remont boisk zespołu szkół w latach 2021-22 Dzielnica Żoliborz otrzymała 2 mln 667 tys. 317 zł. Inwestycja ma objąć kompleksową modernizację boisk wraz z ogrodzeniem, w ramach której powstaną dwa boiska z miejscem do pchnięcia kulą, bieżnia ze skocznią w dal i plac do tenisa stołowego, zostaną zagospodarowane także tereny zielone. Zakres planowanych prac obejmie m.in. wymianę nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na nawierzchnię sztuczną, kompleksowe odwodnienie i oświetlenie boisk wraz z monitoringiem, a także wyposażenie boisk w sprzęt, piłkochwyty oraz krzesełka terenowe.

W tej chwili opracowywana jest dokumentacja przygotowawcza do ogłoszenia przetargu na wykonawcę inwestycji, która ma być realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

To kolejny zrealizowany projekt infrastrukturalny mający na celu poprawę warunków do nauki i komfortu uczniów Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego. W latach 2015-2017 w prowadzona była inwestycja pod nazwą „Przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 31”, która obejmowała m.in. ocieplenie budynku, wymianę okien, wymianę instalacji sanitarnych, dostosowanie wnętrza szkoły do potrzeb uczniów i wymogów przeciwpożarowych. Do końca 2017 roku zrealizowano zakres prac na kwotę przeszło 3,3 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *