Warszawa – jak będzie wyglądać miasto przyszłości za 30 lat?

WARSZAWA. Jak będziemy mieszkać w Warszawie za 30 lat? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć uczestnicy V edycji Konkursu Futuwawa organizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa i Fundację Puszka.

Organizatorzy V edycja Konkursu FUTUWAWA poszukują wizjonerskich pomysłów na przyszłość, wychodząc z założenia, że miasta dobre do życia wymyśla się wciąż na nowo. W ramach tegorocznej odsłony projektu osadza je jednak w konkretnych wyzwaniach, które zdiagnozowano w powstającym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stolicy. Jednym z nich jest pytanie: „Jak będziemy mieszkać w Warszawie za 30 lat?”.

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Warszawy – uwrażliwionych na otaczającą ich przestrzeń publiczną. Uczestnikami mogą być zarówno profesjonaliści (architekci, urbaniści, inżynierowie budownictwa), jak i amatorzy, młodzież, a nawet… dzieci. Odpowiedź na pytanie konkursowe może być sformułowana w postaci konkretnego rozwiązania albo spisana teoretycznie – np. opisowo, metaforycznie, konceptualnie czy futurologicznie. Organizatorzy nie chcą ograniczać uczestników. Interesuje ich zróżnicowane podejście do kwestii wizji Warszawy jako miasta przyszłości – od antropologii, socjologii, ekologii i ekonomii, przez sztukę, filozofię i futurologię, po architekturę i urbanistykę.

Powstające prace konkursowe mogą:
– łączyć zamieszkiwanie z szerszym namysłem nad różnymi wymiarami życia w mieście przyszłości: relacjami międzyludzkimi i międzygatunkowymi, przestrzeniami wspólnymi, pracą, odpoczynkiem, edukacją, mobilnością, dostępnością itp.,
–odnosić się do wyzwań, przed jakimi stoi Warszawa przyszłości,
–tworzyć miejski ekosystem przyszłości,
–proponować zupełnie nowe rozwiązania, dziś z pozoru niemożliwe do realizacji,
–rozwijać kontekst mieszkania również w wymiarze niefizycznym, przenosić się w rzeczywistość cyfrową czy hybrydową.

Wszystkie odpowiedzi oceni interdyscyplinarne Jury, dlatego prace można nadsyłać w różnych formatach (m.in. grafika, video, tekst itd.) Termin przesyłania zgłoszeń upływa 19 kwietnia br.

Pula nagród w konkursie wynosi 15 000 zł (1.miejsce – 8000 zł; 2. miejsce – 4000 zł; 3. miejsce – 2000 zł). Dodatkowo od 26 kwietnia do 17 maja 2021 roku na stronie https://mieszkamy.futuwawa.pl/ będzie trwało głosowanie publiczności. Wysokość Nagrody Publiczności to 1000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *