Zaczął się Narodowy Spis Powszechny: 18 punktów samospisowych w Warszawie!

POLSKA. Od początku kwietnia zaczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Udział w nim jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce.  Podstawową metodą spisową jest tzw. samospis internetowy. Nie każdy jednak ma komputer czy dostęp do Internetu, dlatego Warszawa uruchomiła 18 punktów samospisowych – po jednym w każdej dzielnicy.

Punkty samospisowe działają we wszystkich urzędach dzielnic. Aby z nich skorzystać, należy wcześniej zgłosić się do osób zajmujących się udzielaniem pomocy w wypełnianiu ankiety. Wykaz punktów samospisowych dostępny jest na stronie BIP Urzędu m.st. Warszawy. Samospisu można dokonać również poprzez infolinię 22 279 99 99.

Najlepszy i najwygodniejszy samospis internetowy

Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna – można się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie, nie czekając na kontakt z rachmistrzem. Aplikacja spisowa NSP 2021 została udostępniona 1 kwietnia na stronie spis.gov.pl. Do elektronicznego formularza można zalogować się korzystając z profilu zaufanego lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Jeżeli z ważnych powodów nie udało się spisać przez Internet, należy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza. Jeśli do tego dojdzie, nie można mu odmówić udzielenia odpowiedzi. Jednak dla osób głuchych, które nie mogą skorzystać z samospisu internetowego spotkanie z rachmistrzem jest bezskuteczne, gdyż komunikują się tylko z osobami posługującymi się polskim językiem migowym. Dlatego Urząd m.st. Warszawy 1 kwietnia uruchomił stanowisko samospisowe przystosowane dla osób głuchych, które posługują się polskim językiem migowym lub korzystają z systemu języka migowego.

Punkt ten jest czynny codziennie w Urzędzie m.st. Warszawy, przy ul. Kruczkowskiego 2, sala obsługi 0.28, stanowisko nr 5, w godz. 9.00-15.00. By skorzystać ze stanowiska samospisowego, należy wcześniej się umówić pod adresem e-mail: nsp2021@um.warszawa.pl. Stanowisko samospisowe dla osób głuchych znajduje się na parterze budynku, w sali obsługi Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.

Po co Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)

Celem spisu powszechnego, poza zliczeniem populacji naszego kraju, jest uzyskanie odpowiedzi na wiele pytań, m.in.: w jakich warunkach mieszkają Polacy, ilu z nich wróciło z emigracji, czy pracują, czy muszą mierzyć się z niepełnosprawnością oraz w jakim wyznaniu wychowują swoje dzieci. W ankiecie pojawia się wiele pytań o nasze dane osobowej, np.:  imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania czy wyznanie. Spis dotyczy również kwestii mieszkaniowych, pracy zarobkowej, a także – to nowość względem poprzedniego spisu – o korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Co istotne, wszystkie dane podawane w spisie muszą dotyczyć stanu na dzień 31 marca. Dla tych, którzy chcą pozostać anonimowi dla państwa mamy złe informacje – spis jest obowiązkowy. Nie można odmówić jego wykonania, bo każdego obywatela obligują do tego przepisy. Niespełnienie tego obowiązku grozi sporymi grzywnami (nawet do 5000 zł).

Więcej informacji nt. spisu możemy zasięgnąć na infolinii pod numerem: 22 279 99 99 oraz na oficjalnej stronie internetowej: www.spis.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *