Ruszył drugi przewiert pod Wisłą

BIELANY, BIAŁOŁĘKA. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. poinformował o kontynuacji budowy alternatywnego układu do przesyłu ścieków pod dnem Wisły. Spółka rozpoczęła przewiert nitki B. Start przewiertu nastąpił po okresie intensywnych prac – projektowych i przygotowawczych.

Wykonawcą nitki B (wyłonionym pod koniec stycznia br. w przetargu nieograniczonym) jest Inżynieria Rzeszów S.A., która wykonała także pierwszy przewiert. MPWiK zawarło umowę na zaprojektowanie i wybudowanie drugiej, uzupełniającej nitki alternatywnego układu przesyłowego 9 lutego br., koszt tej inwestycji wyniesie około 31 mln. zł netto.

Rurociąg nitki B, analogicznie do nitki A działającej od 13 grudnia 2020 r., jest budowany metodą bezwykopową (direct pipe) pod dnem Wisły, a po jego wykonaniu zostanie połączony z infrastrukturą kanalizacyjną zakładów „Świderska” i „Farysa”. Długość podziemnego odcinka stalowego rurociągu o średnicy 1,2 m wyniesie około 800 metrów. Po przeprowadzeniu prac projektowych, analitycznych i uzgodnieniowych (prace kontynuowane są na podstawie decyzji PINB) przystąpiono do etapu robót budowlanych. Po wykonaniu komory nadawczej (od ul. Świderskiej) i odbiorczej (od ul. Farysa) rozpoczęto przewiert. Uruchomienie nitki B jest planowane na koniec I półrocza 2021 r.

Równocześnie do budowy alternatywnego przesyłu ścieków, trwają prace związane z demontażem rurociągów w tunelu pod Wisłą, które uległy awarii 29 sierpnia 2020 r. Wykonawcą tych prac jest Zakład Remontowo-Budowlany ARGO-BUD wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym w grudniu 2020 r. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2021 roku, a koszt tej inwestycji wyniesie 21,5 mln zł netto.

Zakończenie prac odtworzeniowych układu przesyłowego w tunelu pod Wisłą, zgodnie z decyzją nakazową PINB, powinno nastąpić w 2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *