Trwają konsultacje w sprawie planu miejscowego dla Chomiczówki

BIELANY Rozpoczęto prace nad planem miejscowym osiedla Chomiczówka cz. III – rejon cmentarza Wawrzyszewskiego na Bielanach.

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być budowane i przebudowywane budynki, ulice, place tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Teren opracowywanego planu ma ok. 37 ha. Ograniczają go ulice: Bogusławskiego, Kwitnąca i Wólczyńska. To fragment dużego osiedla Chomiczówka, które znajduje się w południowej części Bielan.

Na terenie osiedla nie ma obowiązującego planu miejscowego. Brakuje tu szczegółowych zasad zagospodarowania i rozwoju poszczególnych części obszaru. Potrzeba regulacji, które chroniłby układ osiedla przed np. nadmiernym dogęszczaniem zabudowy.

Na obszarze planu znajdują się w szczególności: zabudowa wielorodzinna mieszkaniowa z blokami, które powstawały od połowy lat 70. XX ubiegłego wieku, cmentarz Wawrzyszewski – zlokalizowany w północno-wschodniej części sporządzanego planu.

Na osiedlu między blokami, znajdują się skwery oraz pawilony handlowo-usługowe. U zbiegu ulic Conrada i Wólczyńskiej zlokalizowane są budynki usługowe. Działają w nich m.in. lokale biurowe, drobne zakłady rzemieślnicze.

Na terenie sporządzanego planu oraz wokół niego powstaje nowa zabudowa mieszkaniowa.

Konsultacje społeczne trwają od 12 maja do 9 czerwca 2021.

Spotkanie on-line odbędzie się w poniedziałek 17 maja o godz. 17 pod tym linkiem – https://youtu.be/AaGcy7s1DCQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *