WAT i UKSW z dofinansowaniem dla innowacyjnych studenckich kół naukowych

BEMOWO, BIELANY. Nowatorski skład paliw rakietowych wraz z odpowiednim prototypem silnika rakiety i makieta logistyczna ułatwiająca realizację procesu magazynowania wykonana w oparciu o klocki Lego to dwa projekty kół naukowych WAT zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki – „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Dofinansowanie na prowadzenie badań otrzymały Koło Naukowe Chemików i Koło Naukowe Logistyki Stosowanej.

W rozstrzygniętym właśnie konkursie finansowanie otrzymało 128 projektów zgłoszonych przez uczelnie z całego kraju. Na finansowanie innowacyjnych projektów przeznaczono w sumie 6 590 695,49 zł. W pierwszym konkursie ogłoszonym w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” oceniano projekty 244 szkół wyższych.

Ustanowiony w ubiegłym roku program Ministerstwa Edukacji i Nauki to wsparcie dla działających w ramach uczelni studenckich kół naukowych. Resort chce ten sposób pomóc im w realizacji innowacyjnych projektów i podniesieniu jakości ich działalności.

Na zrealizowanie projektu badawczego „Opracowanie nowych składów paliw rakietowych bazujących na chloranie(VII) amonu” Koło Naukowe Chemików WAT otrzyma kwotę 70 000 zł. Paliwo, które zostanie wyprodukowane na bazie dostępnych na rynku odczynników chemicznych może być zastosowane w rakietach suborbitalnych, czyli takich, które wykonują loty do umownej granicy kosmosu (tzw. linii Kármána). W ramach projektu przewidziano również wykonanie prototypu silnika rakietowego o odpowiedniej dla tego paliwa geometrii dysz. Silnik ten może stanowić samodzielny napęd lub silnik pomocniczy rakiety suborbitalnej.

– Podczas badań niezwykle ważne będzie sprawdzenie kompatybilności zaproponowanych substancji z pozostałymi składnikami paliw. Poza zastosowaniem łatwo dostępnych lepiszczy, planujemy wykorzystać związki wysokoazotowe stosowane w materiałach wybuchowych. Ich dodatek może wpłynąć pozytywnie na charakter spalania paliwa i jednocześnie może obniżyć emisję szkodliwych produktów spalania – podkreśla kpr. pchor. Mateusz Szymański, przewodniczący Koła Naukowego Chemików WAT.

Do programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” zakwalifikowany został również projekt Koła Naukowego Logistyki Stosowanej WAT – „Innowacyjna makieta logistyczna do wizualizacji i optymalizacji procesu magazynowego”.

Granty otrzyma również bielański Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego na takie projekty jak:

  • Edycja krytyczna powieści „Leszek Biały” M.D. Krajewskiego;
  • Rola markerów zapalnych i włóknienia, nowych parametrów echokardiograficznych po przebyciu COVID-19;
  • Ocena przydatności klinicznej komórek ASC w supresji stanu zapalnego u chorych na COVID-19.

Do udziału w programie uprawnione są uczelnie. Mogą one zgłaszać wnioski, których czas realizacji nie przekracza 12 miesięcy. Projekty oceniane są m.in. pod kątem przewidywanych rezultatów, użyteczności, znaczenia dla rozwoju społecznego kraju lub regionu i zasięgu oddziaływania.

fot. WAT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *