Podpisano umowę na koncepcję architektoniczną stadionu RKS Marymont

ŻOLIBORZ. Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną modernizacji kompleksu sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Żoliborzu oraz stadionu RKS Marymont przygotuje spółka Chapman Taylor International Services z siedzibą Nowogrodzka 47A w Warszawie. W czwartek, 20 maja Michał Szpakiewicz, dyrektor OSiR Żoliborz oraz Rafał Giersz, członek zarządu Chapman Taylor International Services podpisali umowę o współpracy.

Wartość umowy opiewa na kwotę 130 tys. zł, a koncepcja modernizacji kompleksu OSiR Żoliborz ma być przygotowana w ciągu 120 dni od podpisania umowy.

Spółka Chapman Taylor International Services w procesie przetargowym jako jedyna wykazała się doświadczeniem w opracowywaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy, rozbudowy lub nadbudowy budynków przeznaczonych do organizacji wydarzeń sportowych oraz zagospodarowania terenów sportowych.

W marcu Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyznała Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy środki finansowe na modernizację całego kompleksu OSiR Żoliborz. Finansowanie, podzielone na lata 2021-2023, obejmie przygotowanie koncepcji modernizacji, dokumentacji projektowej, prac konserwatorskich i odtworzeniowych obiektów sportowych wpisanych do rejestru zabytków oraz doprowadzenie mediów. Prace będą realizowane według wytycznych Stołecznego Konserwatora Zabytków, a potem zgodnie z prawem będą musiały uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Planowane prace na terenie stadionu RKS Marymont mają koncentrować się na konserwacji, modernizacji, odbudowie lub odtworzeniu istniejących obiektów. Zaplanowana modernizacja terenu RKS Marymont nie przewiduje ingerencji w płytę Boiska A.

W kwietniu i maju zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz dyrektor OSiR Żoliborz spotykali się z klubami sportowymi i ich przedstawicielami i rozmawiali o przyszłości zabytkowego stadionu RKS Marymont. Prowadzone konsultacje dotyczyły potrzeb i oczekiwań sportowców związanych z modernizacją całego terenu OSiR Żoliborz oraz funkcją i charakterem zmian czekających stadion RKS Marymont zarówno w kontekście sportowym, jak i historycznym tego miejsca.

Z uwagi na konieczność dostosowania obiektów OSiR Żoliborz oraz RKS Marymont do obowiązujących przepisów dotyczących wymagań w zakresie bezpieczeństwa, organizacji imprez i dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami, w rozmowach o przyszłości stadionu również wziął udział przedstawiciel Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, który odpowiada za dopuszczanie stadionów piłkarskich do użytku. Zebrane informacje wraz ze specjalistycznymi ekspertyzami zostały przekazane wyłonionemu wykonawcy koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.

Plany modernizacji RKS Marymont na terenie OSiR Żoliborz zakładają podzielenie prac na etapy. W pierwszym etapie, który opracowywana zostanie koncepcja zagospodarowania całego terenu RKS Marymont, a następnie na jej podstawie – przygotowana będzie dokumentacja projektowa. Na ten cel Dzielnica Żoliborz otrzymała 263 tys. zł.

W drugim etapie, po otrzymaniu projektów i dokumentacji, będzie można przystąpić do modernizacji stadionu oraz przylegających obiektów (trybuny, szatnie, pomieszczenia techniczne, media). Środki na ten cel, w kwocie 1 mln 900 tys. zł, zarezerwowane zostały w budżecie na 2022 i 2023 rok (1 mln 400 tys. zł na 2022 roku 500 tys. zł na 2023 rok). Zakres prac modernizacyjnych i odtworzeniowych obiektów RKS Marymont będzie uzależniony od otrzymanej i zaakceptowanej koncepcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *