Nie będzie strefy płatnego parkowania na Żoliborzu?!

ŻOLIBORZ. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł unieważnił uchwałę Rady Warszawy rozszerzającą strefę płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN) na Ochocie i Żoliborzu.

Przypomnijmy, w połowie kwietnia radni m.st. Warszawy podjęli decyzję o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania o Żoliborz i Ochotę. O sprawie pisaliśmy TUTAJ. Uchwała wprowadza także abonament obszarowy oraz zmienia zasady wydawania tzw. karty „N+”. W poniedziałkowy wieczór w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zostało opublikowane rozstrzygnięcie nadzorcze, które tę uchwałę unieważnia.

– O ile więc w abonamencie rejonowym wyznaczono w sposób precyzyjny rejon parkomatów poprzez jednoznaczne wskazanie ich odległości (150 m) od miejsca zameldowania mieszkańca, o tyle przy abonamencie obszarowym pozostawiono zarządzającemu luz decyzyjny określając jedynie maksymalny promień tego obszaru – do 800 m od miejsca zameldowania mieszkańca. Nie określono przy tym żadnych przesłanek, które winny decydować o wyborze wielkości tego obszaru. Można tu mówić nawet o działaniu według swobodnego uznania. Powoduje to, że mieszkańcy mogą mieć wyznaczany różny obszarowo abonament, w wyniku korzystania przez zarządzającego SPPN z szerokiego luzu decyzyjnego, co prowadzi do tego, że użytkownicy dróg będą lub mogą być traktowani w sposób odmienny, nierówny, bez uzasadnionych ku temu legalnych przesłanek – czytamy w uzasadnieniu wojewody, powołującego się na art. 32 konstytucji.

Wojewoda dostrzegł też uchybienia podczas konsultacji społecznych poprzedzających uchwałę ws. SPPN na Ochocie i Żoliborzu. – W ocenie organu nadzoru nie sposób jednak uznać, iż materia konsultacji społecznych pozostawała istotna jedynie dla mieszkańców dwóch dzielnic m.st. Warszawy. Zważywszy na to, że dzielnice są wyłącznie jednostkami pomocniczymi, a mobilność mieszkańców m.st. Warszawy nie ogranicza się do granic poszczególnych jej dzielnic, kwestia rozszerzenia strefy płatnego parkowania i wynikających stąd konsekwencji finansowych dla wszystkich podróżujących po mieście mieszkańców uzasadnia przeprowadzenie konsultacji społecznych na całym jego terytorium – wskazał wojewoda.

Władzom Warszawy przysługuje możliwość skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

3 thoughts on “Nie będzie strefy płatnego parkowania na Żoliborzu?!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *