Pierwsze koszenie traw na Żoliborzu

ŻOLIBORZ. Stosunkowo późna i chłodna wiosna spowodowały znaczne opóźnienie wegetacji roślin. Tegoroczne zimowe opady śniegu dobrze zaopatrzyły podłoże w wodę, a wiosenne opady deszczu przyczyniają się do prawidłowego wykorzystania przez rośliny składników pokarmowych z gleby. Powoduje to, że jest ona dużo lepiej nawodniona i nadszedł optymalny czas na rozpoczęcie pierwszego koszenia traw na Żoliborzu.

– Od zeszłego roku, zmieniliśmy zasady koszenia żoliborskich terenów zielonych. Kosimy rzadziej, a częstotliwość tych działań dostosowujemy do panującej pogody. Wprowadziliśmy też zróżnicowane koszenie, które uzależnione jest od przeznaczenia terenów. Inaczej prowadzone są zabiegi pielęgnacyjne zieleńców w parkach i na skwerach, inaczej w pasie drogowym, a jeszcze inaczej na trawnikach reprezentacyjnych. Częściej koszone muszą być nowozakładane trawniki – mówi Renata Kozłowska, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Zasady koszenia uzależnione od pogody i terenu

W pierwszej kolejności odbywa się koszenie zieleni w pasach drogowych przy ulicach zarządzanych przez dzielnicę. Jest to ważne ze względu na bezpieczeństwo dla ruchu drogowego i konieczność zapewnienia dobrej widoczności na ulicach. W tym roku zabiegi te prowadzone mają być maksymalnie cztery razy w sezonie. Być może rzadziej, co ostatecznie dostosowane będzie do panującej pogody i tempa wzrostu traw.

W żoliborskich parkach, skwerach i na zieleńcach będą zostawione nieskoszone przestrzenie, aby zwiększać powierzchnie biologicznie czynne, dawać schronienie pożytecznym zwierzętom i owadom zapylającym, zapewnić pokarm dla ptaków i drobnych ssaków. Przykładowo – wzorem ubiegłego roku – aż do jesiennego koszenia pozostawione będą łąki kwietne, łany traw przy pasiekach w parku Kaskada oraz parku Kępa Potocka oraz na skarpie pomiędzy mostkami od strony ul. Gwiaździstej. Pozostawiona zostanie również nieskoszona trawa wokół drzew owocowych sadowniczych w parku Sady Żoliborskie, w odległości około 1 m od pnia.

Podobnie jak w przypadku zieleni przyulicznej, koszenie w parkach i na skwerach dostosowane zostanie do panujących warunków pogodowych. W ubiegłym roku udało się ograniczyć koszenie do zaledwie trzech w sezonie. Nie będzie również koszenia w czasie upałów, kiedy trawa będzie sucha i wypalona, a wysokość koszenia ustawiona będzie na około 6 cm. Ze względu na duże nierówności na niektórych terenach może się zdarzyć, że w wybranych miejscach wysokość ta ulegnie obniżeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *