732 tys. zł wsparcia dla żoliborskich przedsiębiorców

ŻOLIBORZ. Ponad 732 tys. zł wyniosło wsparcie dla żoliborskich przedsiębiorców, którzy zmuszeni byli do ograniczenia swojej działalności z powodu epidemii koronawirusa i wprowadzonych ograniczeń w ich działalności. Obniżane były czynsze za najem lokali z zasobów miejskich, dzierżawy nieruchomości, opłaty za koncesję na alkohol oraz za zajęcie pasa drogowego na postawienie ogródków gastronomicznych.

– Ostatni rok był dla wszystkich bardzo ciężki. Mam nadzieję, że pomoc którą mogliśmy zaoferować lokalnym przedsiębiorcom i restauratorom pozwoliła na przetrwanie wielu popularnych wśród mieszkańców miejsc spotkań. Cieszę się, że zaczyna działać gastronomia i restauracje i niedługo zaproszą swoich klientów do środka. Życzę naszym lokalnym przedsiębiorcom powrotu stałych oraz wielu nowych klientów, i aby w nadchodzące tygodnie szybko wrócili do normlanego funkcjonowania   – mówi Agata Marciniak-Różak, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Od 14 marca 2020 roku do połowy maja 2021 roku zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy rozpatrzył pozytywnie wnioski o obniżenie opłat za czynsz od 39 najemców lokali użytkowych, na kwotę blisko 458 tys. zł. Z tego 44,1 tys. zł wyniosła suma obniżek w 2021 roku. Skorzystało z nich 15 najemców. Lokale, które całkowicie zaprzestały swojej działalności zwalniane były także z opłat za wywóz śmieci, wodę i kanalizację.

O prawie 207 tys. zł mniej wpłacili w czasie epidemii COVID-19 także dzierżawcy nieruchomości, z tego obniżki czynszów dzierżawnych w 2021 roku wyniosły blisko 50 tys. zł.

Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy dodatkowo restauratorzy zostali zwolnieni z 1/3 opłaty za korzystanie w 2021 roku ze zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Z udogodnienia tego mogło skorzystać 62 żoliborskich przedsiębiorców, a łączna kwota zwolnień to blisko 67 tys. zł. Ulga ta skierowana była do przedsiębiorców prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży. Restauratorzy, którzy uiścili kwotę za cały rok otrzymali zwrot 1/3 tej sumy.

Obniżone został również opłaty związane z zajęciem pasa drogowego na utworzenie ogródków gastronomicznych. W 2020 roku do Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wpłynęło 10 wniosków o wydanie zezwolenia na organizację ogródka gastronomicznego w pasie drogi zarządzanej przez dzielnicę, a w tym roku na razie mamy 4 wnioski. Opłaty obniżone zostały o 75 proc. w stosunku do wcześniej obowiązującej i wynoszą obecnie 0,375 zł/mkw. zajętej powierzchni pasa drogowego (chodnik oraz trawnik).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *