Rusza przebudowa boiska Zespołu Szkół Nr 31

ŻOLIBORZ. Rusza przebudowa boiska Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego przy ul. Felińskiego 13. W środę, 6 października wykonawca – spółka Torakol rozpoczęła prace rozbiórkowe starych boisk. Przebudowa realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a termin ukończenia inwestycji zaplanowany jest pod koniec roku szkolnego 2021/22.

Umowa na „Przebudowę boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13 w Warszawie” została podpisana 6 lipca 2021 roku. Wyłoniona w przetargu spółka w pierwszym etapie, zajęła się opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem wymaganych zgód. W październiku prowadzone będą prace rozbiórkowe, a następnie wykonawca przystąpi do kompleksowej modernizacji dwóch boisk wielofunkcyjnych, montażu ich wyposażenia oraz zagospodarowania terenów zielonych.

Przebudowa i modernizacja boisk Zespołu Szkół nr 31 wiąże się z koniecznością usunięcia jednego z klonów. Początkowo zakładano, że wycince ulegnie 5 drzew i taki wniosek skierowany został do Marszałka Województwa Mazowieckiego. W trakcie aktualizacji dokumentacji projektowej, dążono do takiego dopracowania planowanych obiektów, aby na terenie okalającym boisko udało się pozostawić jak najwięcej starych drzew. Ostatecznie wycinką objęte będzie jedno drzewo – klon, a na pozostałych wykonawca przeprowadzi cięcia pielęgnacyjne.

– Dokładamy starań, aby na Żoliborzu ratować wszystkie drzewa, w szczególności te duże i wieloletnie. Już na etapie projektowania nowych inwestycji zwracamy uwagę, żeby ograniczyć konieczność usuwania drzew do niezbędnego minimum, a najlepiej do zera. W tym przypadku współpracowaliśmy z wykonawcą, sugerując na etapie projektowania wdrożenie takich rozwiązań, które umożliwią pozostawienie rosnących tam od wielu lat drzew. W ciepłe i upalne dni, uczniowie ćwiczący już na nowych boiskach na pewno docenią rzucany przez nie i dający ulgę cień – mówi Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

W ramach przebudowy na terenie Zespołu Szkół nr 31 mają powstać dwa boiska wielofunkcyjne: jedno do gry w piłkę nożną i ręczną z trawy syntetycznej oraz  do gry w koszykówkę i siatkówkę z nawierzchni poliuretanowej. Dodatkowo powstanie plac do gry w tenisa stołowego z nawierzchnią z kostki betonowej, rzutnią do pchnięcia kuli oraz bieżnią i zeskokiem do skoku w dal.

W zakresie prac zaplanowano wymianę nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na nawierzchnię sztuczną, kompleksowe odwodnienie i oświetlenie boisk wraz z monitoringiem. Cały teren zostanie na nowo ogrodzony i wyposażony w piłkochwyty. Dla zapewnienia prawidłowego odwodnienia boisk wykonawca zaprojektował ogrody deszczowe.

Zakupione i zamontowane zostanie wyposażenie sportowe, w tym stół do tenisa stołowego, bramki z siatką, chorągiewki, kosze i tablice systemowe, siatki z antenką, pokrywa na piaskownicę, ławki sportowe. Boiska zostaną również wyposażone w obiekty małej architektury: kosze na śmieci i stojaki na rowery. Umowa obejmuje również prace związane zagospodarowaniem terenów zielonych.

Z nowych boisk szkolnych uczniowie będą mogli korzystać od września 2022 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *