Jaki Ośrodek Sportu i Rekreacji na Żoliborzu – ruszyły konsultacje społeczne

ŻOLIBORZ. Ośrodek Sportu i Rekreacji na Żoliborzu jest popularnym kompleksem sportowym, z którego zróżnicowanej oferty usług korzystają zarówno mieszkańcy dzielnicy, jak i zawodowi sportowcy. Ma wspaniałą tradycję – działał tu m.in. Robotniczy Klub Sportowy „Marymont”, jeden z najstarszych klubów sportowych w mieście. Ośrodek Sportu i Rekreacji w dzielnicy Żoliborz rozpoczął konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące zmian i zasad funkcjonowania ośrodka.

W kwietniu i maju br. zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz dyrektor OSiR Żoliborz odbyli spotkania z klubami sportowymi i ich przedstawicielami, podczas których rozmawiali o przyszłości zabytkowego stadionu RKS Marymont. Prowadzone konsultacje dotyczyły potrzeb i oczekiwań sportowców związanych z modernizacją całego terenu OSiR Żoliborz oraz funkcją i charakterem zmian czekających stadion RKS Marymont zarówno w kontekście sportowym, jak i historycznym tego miejsca.

Omówione zostały również obowiązujące przepisy dotyczące organizacji wydarzeń sportowych na poszczególnych obiektach, w tym m.in. pojemność stadionu oraz uzależniona od tego czynnika liczba miejsc parkingowych, wymagania w zakresie bezpieczeństwa oraz dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyłoniona w przetargu spółka Chapman Taylor International Services opracowała propozycje dwóch koncepcji architektoniczno-urbanistycznych modernizacji kompleksu sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Żoliborzu oraz zabytkowego stadionu RKS, które będą punktem wyjściowym prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących proponowanych zmian w OSiR Żoliborz.

Celem rozpoczynających się właśnie konsultacji społecznych jest poznanie oczekiwań mieszkańców i ich opinii na temat modernizacji ośrodka. W jaki sposób mieszkańcy chcą korzystać z tych miejsc, aby jeszcze lepiej odpowiadały one na potrzeby lokalnej społeczności. Czy poddawana konsultacjom koncepcja architektoniczno-urbanistyczna modernizacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wspólnoty lokalnej.

OSiR Żoliborz zaprasza do wyrażenia swojej opinii w ramach rozpoczynających się konsultacji społecznych, w którym prezentowane będą obie koncepcje. Będzie rozmawiać o:

  • aktywnościach i sposobach wykorzystania OSiR – zaplanowanych formach aktywności sportowych i rekreacyjnych. O potrzebach i rodzaju przestrzeni udostępnianej mieszkańcom oraz o wzbogaceniu oferty ośrodka,
  • wygodzie i wyglądzie – czy któraś z koncepcji podoba się bardziej? Czekamy na opinie o nowej hali sportowej, terenach rekreacyjnych, sposobach poruszania się oraz wygodzie korzystania z OSiR,
  • rozwoju społeczności lokalnej – w jaki sposób OSiR może zaangażować się w budowanie społeczności oraz jak najlepiej wspierać oddolne inicjatywy mieszkańców?

Konsultacje społeczne potrwają do 31 października 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *