Ulica Mickiewicza zyskała pasy dla rowerów

ŻOLIBORZ. Wprowadzanie strefy płatnego parkowania oznacza konieczność opracowania nowych projektów organizacji ruchu dla wszystkich ulic na danym terenie. Niekiedy jest to szansa na proste w realizacji i jednocześnie gruntowne zmiany, które poprawiają mobilność mieszkańców. Taka sytuacja ma właśnie miejsce na żoliborskiej ulicy Mickiewicza.

Ulica Mickiewicza zmienia się na dwóch odcinkach — od ul. Potockiej do pl. Wilsona i od pl. Wilsona do ul. gen. Zajączka. Na pierwszym z odcinków wymalowane zostaną legalne miejsca postojowe z uszanowaniem dotychczasowego sposobu parkowania. Ulica do niedawna miała tutaj formalnie dwa pasy ruchu. Skrajny prawy pas na obu jezdniach był jednak zajęty przez parkujących kierowców, taką opcję dawały istniejące znaki.

W strefie płatnego parkowania miejsca postojowe muszą być precyzyjnie oznakowane zarówno znakami pionowymi, jak i poziomymi (malowanie na nawierzchni). Trzeba było więc podjąć decyzję co do przyszłości tego odcinka. Wyznaczono więc równoległe miejsca postojowe po obu stronach ulicy na całej jego długości, aczkolwiek z zachowaniem istniejących pojedynczych zatok do parkowania skośnego. Do dyspozycji kierowców jadących ulicą Mickiewicza realnie pozostanie cały czas jeden pas ruchu, a obok parkować będą samochody.

Do zagospodarowania pozostał pas jezdni o szerokości ok. 5 metrów. Zbyt duży jak na jeden pas ruchu i jednocześnie zbyt mały, aby wyznaczyć na nim dwa pasy. Dlatego wzdłuż miejsc parkingowych, z zachowaniem niewielkiego bufora, wyznaczone zostały jednokierunkowe pasy rowerowe. Dobiega końca ich oznakowywanie. Po zakończeniu prac rowerzyści powinni, tak jak wcześniej, jechać po jezdni, jednak ich poczucie bezpieczeństwa zwiększy się. Wyznaczenie pasów to kolejny krok w kierunku budowy rowerowej trasy północ-południe biegnącej przez centrum miasta korytarzem Mickiewicza-Andersa-Marszałkowska. Najważniejsze obecnie prace, które toczą się w tym zakresie, to projektowanie drogi dla rowerów w ramach tzw. “Zielonej Marszałkowskiej” stanowiącej element projektu Nowe Centrum Warszawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *