Od poniedziałku ruszają zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach

WARSZAWA. W lipcu i sierpniu 2022 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola. Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów.

Zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach specjalnych lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych będą prowadzone poza elektronicznym systemem zapisów.

Rodzice (prawni opiekunowie) będą mogli zapisać dziecko na dyżur wakacyjny bezpośrednio w przedszkolu specjalnym lub w szkole podstawowej specjalnej z oddziałami przedszkolnymi. Warunkiem zapisu jest złożenie przez rodziców w dyżurującym przedszkolu/szkole podstawowej „karty zgłoszenia” wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w terminie do 8 kwietnia 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *