Nowe budki dla ptaków w parku Kaskada

ŻOLIBORZ. W ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego 2022 w parku Kaskada pojawiło się 28 nowych budek lęgowych dla ptaków. „Chronimy ptaki i wiewiórki warszawskich parków i skwerów – rozwieszenie skrzynek lęgowych” – to projekt ogólnomiejski realizowany przez 7 warszawskich dzielnic, w tym przez Dzielnicę Żoliborz oraz Zarząd Zieleni Warszawskiej.

Zawieszone w parku Kaskada skrzynki lęgowe wykonane zostały w dwóch rozmiarach: 10 sztuk z przeznaczeniem dla sikor i wróbli oraz 18 – dla kosów i szpaków. Miejsca zawieszenia budek lęgowych zostały wytypowane przez ornitologa, który zobowiązany był również do akceptacji modelu skrzynek, oceny poprawności ich wykonania oraz zgodności parametrów. Pełnił także nadzór ornitologiczny podczas prac rozwieszania budek.

– Potoczna nazwa dzielnicy „Zielony Żoliborz” zobowiązuje. Z dużą radością realizujemy zielone projekty w naszej dzielnicy i cieszę się, że autor tego projektu wskazał Żoliborz jako jedną z 7 dzielnic – beneficjentów pomysłu – mówi Renata Kozłowska, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz, m.st. Warszawy.

Nowe skrzynki lęgowe zostały zawieszone na drzewach będących w dobrym stanie zdrowotnym. Sporządzona została także mapa wskazująca lokalizację rozmieszczenia poszczególnych typów budek na drzewach.

– Względy bezpieczeństwa publicznego i zasady pielęgnacji zieleni wymuszają na administratorach zieleni miejskiej usuwanie części starych, dziuplastych drzew – w których znajdują się siedliska lęgowe, regularnie zasiedlane przez występujące w Warszawie sikory, szpaki, mazurki, jak również wiewiórki. Jednocześnie skrzynki lęgowe (…) stanowią dogodne dla nich sztuczne siedlisko gniazdowania, które rekompensuje utratę drzew dziuplastych. Zarazem – na części z terenów objętych projektem – znajdujące się tam skrzynki lęgowe osiągnęły już wiek kilkunastu lat i (…) powinny być one zastąpione nowymi – argumentował we wniosku autor projektu.

Nadzór ornitologiczny nad realizacją projektu prowadziła firma TRINGA Andrzej Wawrzynowicz, działająca na rynku od 2009 roku. Właściciel jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Rozprawę doktorską poświęcił warszawskiej populacji wróbla i mazurka. Współpracował z Pracownią Badań Ornitologicznych Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Realizował szereg projektów badawczych, w tym inwentaryzację awifauny na obszarach Natura 2000: „Dolina Środkowej Wisły”, „Dolina Pilicy”, „Puszcza Biała” 2009-2017, a także warszawskiego odcinka Wisły w ramach projektu Life+. Prowadził badania dotyczące ekologii populacji wróbla i mazurka oraz nad populacją sroki i wrony w Warszawie. Zgłębiał również temat wykorzystania skrzynek lęgowych przez ptaki w środowiskach miejskich.

Za projektem zagłosowało 17 668 mieszkańców Warszawy. Budki lęgowe w ramach projektu oprócz Żoliborza pojawią się także na Bielanach (Komunalny Cmentarz Północny przy ul. Wójcickiego, drzewostan przy przedszkolu publicznym Nr 327 „Kolorowa Kraina”), Pradze-Południe, Rembertowie, Wesołej, Ursusie i Włochach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *