Maciej Kowalewski nie będzie dyrektorem Teatru Komedia. Nowy konkurs

ŻOLIBORZ. Konkurs na dyrektora Teatru Komedia będzie przeprowadzony ponownie. Prezydent m.st. Warszawy podjął decyzję o niepowoływaniu Macieja Kowalewskiego na to stanowisko.

Konkurs na stanowisko dyrektora/dyrektorki Północnego Centrum Sztuki – Teatru Komedia został rozstrzygnięty w styczniu 2022 r. Komisja konkursowa, po zapoznaniu się z autorskimi programami realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru oraz przeprowadzeniu rozmów z kandydatami i kandydatkami, zarekomendowała na to stanowisko Macieja Kowalewskiego.

Jednym z dokumentów złożonych w konkursie przez Macieja Kowalewskiego była jego zgoda na upublicznienie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Północnego Centrum Sztuki – Teatru Komedia w Warszawie. Swój program podpisał w imieniu własnym oraz współautorów, czyli Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk i Wawrzyńca Kostrzewskiego.

Jednak pod koniec kwietnia do Urzędu m.st. Warszawy wpłynęło pismo, w którym współautorzy programu poinformowali o wycofaniu poparcia i chęci współpracy z Maciejem Kowalewskim, a pod koniec maja – złożyli dodatkowe oświadczenie o ich większościowym wkładzie w dokument, który oszacowali na poziomie 60-70%.

Dyrekcja Biura Kultury spotkała się z Maciejem Kowalewskim – 4 i 13 maja br. oraz odbyła spotkania z Małgorzatą Sikorską-Miszczuk i Wawrzyńcem Kostrzewskim. Celem tych spotkań było ustalenie rozbieżności i ewentualne przeprowadzenie mediacji pomiędzy stronami. Niestety, żadna ze stron nie widzi szans na porozumienie.

Składany w konkursie program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury w przypadku podpisania umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury stanowi załącznik do niej. Umowę tę podpisuje się przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora.

– W obecnej sytuacji podpisanie umowy wraz ze złożoną koncepcją programową obarczone byłoby wadą prawną – wyjaśnia wiceprezydentka Aldona Machnowska–Góra.

Z tego powodu Prezydent m.st. Warszawy podjął decyzję o niepowoływaniu Macieja Kowalewskiego na dyrektora Teatru Komedia oraz o przeprowadzeniu nowego konkursu na to stanowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *