Jaki budynek Domu Kultury na Żoliborzu? Jest wykonawca koncepcji architektonicznej

ŻOLIBORZ. Ruszają prace nad przebudową budynku przy ul. Śmiałej 21 pod siedzibę Żoliborskiego Domu Kultury. W środę, 22 czerwca Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podpisał umowę na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności domu kultury. Dokumentacja projektowa ma być gotowa w ciągu 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Za przygotowanie koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej i pełnienie nadzorów autorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury” odpowiada architekt Radosław Guzowski, mieszkaniec Żoliborza.

W ramach podpisanej umowy wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dwóch wariantów koncepcji architektonicznej przebudowy i ew. nadbudowy istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, które następnie skonsultowane zostaną z mieszkańcami. W drugim etapie ma być wykonana ostateczna koncepcja architektoniczna z uwzględnieniem zebranych wniosków, uwag i wytycznych, a następnie – na jej podstawie – przygotowana kompletna wielobranżowa dokumentacja projektowa. Umowa zakłada także pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

– Wykonawcę koncepcji architektonicznej Żoliborskiego Domu Kultury czeka ogromne wyzwanie. Dla mieszkańców Żoliborza nowa siedziba domu kultury to nie tylko budynek. To lata oczekiwań, marzeń i ambicji, którym musimy teraz sprostać. Udało nam się doprowadzić do powołania Domu Kultury na Żoliborzu, mamy już tymczasową siedzibę przy ul. Mickiewicza, odzyskaliśmy Fort Sokolnickiego dla mieszkańców, a na dniach poznany nazwisko nowego dyrektora. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce życie kulturalne na Żoliborzu rozkwitnie – mówi Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Pracami architektonicznymi objęty będzie zarówno budynek przy ul. Śmiałej 21 przejęty od firmy Veolia o powierzchni 548,28 m², jak i przylegający do działki budynek zarządzany przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dzielnicy Żoliborz zajmujący 107,27 m2.

Zadaniem architekta będzie zaprojektowanie szeregu pracowni dla różnych potrzeb i aktywności mieszkańców. Mają się w nim znaleźć m.in. studio nagrań, w którym będzie możliwe prowadzenie prób i zajęć muzycznych, nauki gry na instrumentach, śpiewu czy realizacji filmów oraz zaplecze do przechowywania instrumentów. Projekt ma zakładać także powstanie pracowni: fotograficznej na 15 osób, komputerowej na 10 stanowisk, rękodzieła artystycznego z możliwością rozstawienia 10 sztalug, dobrze doświetlonych pracowni mikro modelarstwa i gier strategicznych oraz gobelinu i krawiectwa ze stolikami z maszynami do szycia, a także pracowni językowej.

Powstać ma także sala teatralno-kinowa wyposażona w podesty sceniczne z miejscem dla ok. 50 osób i – miarę możliwości – z garderobą dla artystów, magazynem na scenografię oraz kostiumy. Ma być też sala do zajęć ruchowych, jak taniec, balet, yoga, gimnastyka wraz z przylegającymi prysznicami. Autor koncepcji architektonicznej ma również zaprojektować kawiarenkę wraz z ogrodem zimowym oraz przestrzeń wystawienniczą.

Finalny projekt ma uwzględniać charakter i wymagania obiektu użyteczności publicznej, jakim ma być Żoliborski Domu Kultury, historyczny charakter ulicy w powiązaniu z zabytkową zabudową mieszkaniową otoczenia oraz potrzebę jak najbardziej efektywnego wykorzystania istniejącej zabudowy, szczególnie w kontekście ograniczeń wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rekomendowane jest zastosowanie technologii energooszczędnych i proekologicznych. Budynek po przebudowie musi być w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *