Wiemy jak będzie wyglądała siedziba Żoliborskiego Domu Kultury

ŻOLIBORZ. Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaopiniowała koncepcję architektoniczną przebudowy Żoliborskiego Domu Kultury, na podstawie której przygotowany zostanie projekt budowlany. Wybrana do realizacji koncepcja nawiązuje do modernistycznego dziedzictwa dzielnicy.

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia koncepcji architektonicznej przebudowy budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury w Dzielnicy Żoliborz, głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Wybrana przez radnych koncepcja przebudowy siedziby Żoliborskiego Domu Kultury powstała po zaprezentowaniu mieszkańcom dwóch wariantów i omówieniu ich przez połączone komisje Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury oraz Ładu Przestrzennego. Na podstawie zgłoszonych uwag projektant naniósł zmiany, w wyniku których powstał zupełnie nowy wariant funkcjonalności i wyglądu budynku.

– Ostateczny wybór koncepcji przez Radę Dzielnicy poprzedziły długie dyskusje radnych. Zwyciężyła opinia, że budynek domu kultury musi mieć atrakcyjną bryłę, ale także powinien być maksymalnie funkcjonalny pod względem użytkowym. Zarówno mieszkańcy, jak i radni zwracali uwagę na konieczność uwzględnienia w wybranej koncepcji różnorodnych potrzeb mieszkańców, oraz możliwych ich zmian na przestrzeni lat. Dlatego zależało nam, aby został przygotowany taki finalny projekt, który będzie uwzględniał możliwość łatwej zmiany przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń budynku już w trakcie funkcjonowania w nim domu kultury – mówi Piotr Wertenstein-Żuławski, przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *