historia

HISTORIE BIELAŃSKIE

Cerkiew na Bielanach? Niejeden, nawet wiekowy mieszkaniec naszej dzielnicy zareaguje zdumieniem. A jednak. Wprawdzie istnienie świątyni niedwuznacznie sugerował lindleyowski plan Warszawy z końca XIX w., ale nie została ona wymieniona w żadnym z opracowań poświęconych rosyjskim budowlom w Warszawie. [...]