remont

Remont na Jarzębskiego

BIELANY. W poniedziałek rozpoczął się remont ul. Adama Jarzębskiego. Jest to kolejna ulica, która przejdzie przemianę pod szyldem frezowania plus, obejmującego naprawę nawierzchni jeszcze kilku innych ulic. W pierwszym etapie prace prowadzone będą na chodnikach po zachodniej stronie. W czasie tych robót jezdnia zostanie nieznacznie zwężona. [...]

Przygotowania do przebudowy ulicy Przasnyskiej

ŻOLIBORZ. Ogłoszony w czerwcu przetarg na wykonanie projektu przebudowy ulicy Przasnyskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera, a następnie na ich wykonanie został unieważniony. Złożone przez zainteresowanych wykonawców oferty były wyższe niż środki finansowe zabezpieczone na ten cel przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Trwają obecnie prace nad zwiększeniem budżetu na realizację tego zadania i ogłoszeniem kolejnego przetargu. [...]